Umowa uaktywniająca dla niani – składki ZUS opłaca Państwo

Rodzice mogą zatrudnić nianię na podstawie umowy uaktywniającej (umowy zlecenia osoby fizycznej sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku od 20 miesiąca do lat trzech, max. do 4 lat).

Warunkiem zaś jest przede wszystkim to, że rodzice muszą pracować.

Z budżetu państwa będzie zaś opłacana składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

Więcej znajdziesz na stronie infor.pl