PROCES REKRUTACYJNY

Na każdą osobę poleconą przez nas, którą Państwo zatrudnią jest  trzymiesięczna Gwarancja, polegająca na tym, że w każdej chwili, gdyby Państwo nie byli zadowoleni ze współpracy – możemy podjąć się dalszych poszukiwań odpowiedniej kandydatki.

Jednak chciałabym zaznaczyć, że proces rekrutacji, znalezienia odpowiedniej kandydatki, która będzie odpowiadała Państwa wymogom, jest nieraz dosyć czasochłonny.

Za cel stawiamy sobie zbudowanie dobrego zespołu opiekunek. Przewidywane są okresowe badania satysfakcji z pracy naszych pracownic oraz badania zadowolenia klientów z uzyskanej pomocy poleconej przez nas osoby.

Zależy nam na stworzeniu zespołu jak najlepiej wydajnego. Przez co dla opiekunek są przewidziane również spotkania co jakiś czas, by mogły rozwijać się w zawodzie i dzielić doświadczeniem.

By zapewnić bezpieczeństwo Państwa najbliższym, za priorytet stawiamy sobie, by opiekunka czy niania przynajmniej miała ukończone szkolenie z pierwszej pomocy oraz referencje od wcześniejszego pracodawcy.

Ale już od Państwa zależy czy powinna mieć kierunkowe wykształcenie, czy na tym Państwo poprzestaną. Jak wiadomo, przede wszystkim doświadczenie jest najlepiej widziane w każdym zawodzie.

*

Współpraca z Agencją pośrednictwa pracy „Antosia”  polega…

  1. Najpierw na wypełnieniu formularza (w zakładce Dla poszukujących pracownika) lub telefonicznym omówieniu profilu poszukiwanej kandydatki oraz na dokonaniu opłaty z Państwa strony za rozpoczęcie procesu rekrutacji.
  2. Gdy odpowiednia osoba się znajdzie, Państwo dokonują opłaty za polecenie pracownika. Koszt znajduje się powyżej w zakładce.
  3. W umowie będą wskazane informacje, na podstawie jakich dokumentów dokonano wyboru danego kandydata na pracownika.
  4. Pracownika można zatrudnić na umowę o pracę, umowę zlecenie (plus dodatek nocny gdyby zaistniała taka potrzeba).

Jest również możliwość zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło – tutaj stawki wynagrodzenia Państwo sami proponują.

Umowa ta może być zastosowana, gdy pracownik jest potrzebny do pomocy jednorazowej, wykonania jakiegoś dzieła – np. gdy dziecko nagle zachoruje i potrzebna jest opiekunka tylko na czas choroby, czy kiedy Państwo chcą się wybrać np. do kina i nie ma możliwości z kim zostawić dziecka…

Ważne jest, by pracownik był wynagradzany finansowo według norm jakie wskazuje Państwo, gdyż w przeciwnym razie grozi kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

*

Również na Państwa życzenie, przewidujemy możliwość za dodatkową opłatą poddać opiekunki testom psychologicznym oraz starać się o zaświadczenie o niekaralności.