CENNIK

W przypadku zatrudnienia pracownika na stałe:

Za rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego….. 100 zł

            Po wybraniu kandydata na pracownika……… 100 zł

*

W sytuacji, gdy poszukiwana jest opieka całodobowa, czyli dwie opiekunki na zmianę – na przykład: pierwsze dwa tygodnie pracuje jedna opiekunka, a następne dwa – druga.

Rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego……………….. 200 zł

Reszta kwoty po wybraniu dwóch kandydatek na pracowników…….. 200 zł

*

W razie udzielenia jednorazowej usługi – np. potrzebna opieka na czas choroby dziecka, czy na czas wyjścia rodziców do kina….

Pierwsza Jednorazowa opłata………………  50 zł

Za kolejne skorzystanie z jednorazowego polecenia pracownika koszt wynosi…………………………………………………..  30 zł

~*~

UWAGA

Strony postanawiają, że w przypadku skorzystania przez klienta z opcji rekrutacji pracownika w niższej cenie, a następnie zatrudnienia tegoż pracownika bezpośrednio przez klienta z pominięciem agencji opiekunek, klient zobowiązuje się do zapłacić na rzecz agencji opiekunek (tu wpisać pełną nazwę) karę umowną w kwocie, KTÓRA ZOSTANIE PODANA W UMOWIE. Agencja opiekunek jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

~*~

CENA POŚREDNICTWA PRZY POSZUKIWANIU PRACOWNIKA  JEDNAK JEST UZALEŻNIONA OD WIELU RÓŻNYCH ASPEKTÓW i w każdym przypadku może być inna. Powyżej przedstawione są standardowe sytuacje, ale mogą się pojawić sytuacje w stylu, że opieka jest potrzebna do większej ilości dzieci (powyżej 5 dzieci zatrudniamy kolejną nianię), albo wybierają się Państwo na wesele i potrzebna jest opieka do dziecka na czas imprezy. Stąd polecam ze skorzystania z opcji jaką jest SZYBKA WYCENA:

Proszę wypełnić poniższy formularz i  wysłać: